HOTLINE: 0933.00.22.66

Thí nghiệm cơ học đất

Chuyên mục : Khảo sát
Lượt xem : 618

Thí nghiệm cơ học đất đá là một phần trong công tác khoan khảo sát địa chất. Ngoài việc nhận thực hiện tất cả các công việc cho gói thầu khảo sát, Công ty chúng tôi sẵn sàng đảm nhận công tác thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý-cơ học cho các đơn vị hay cá nhân khi có nhu cầu: 

 

Các chỉ tiêu cơ lý thông thường của một mẫu đất:

- Thí nghiệm xác định thành phần hạt
- Thí nghiệm xác định độ ẩm tự nhiên
- Thí nghiệm xác định dung trọng tự nhiên
- Thí nghiệm xác định khối lượng riêng
- Thí nghiệm xác định giới hạn chảy
- Thí nghiệm xác định giới hạn dẻo
- Thí nghiệm xác định lực dính kết
- Thí nghiệm xác định góc ma sát trong
- Thí nghiệm xác định hệ số nén lún

 

Và các chỉ số dẫn xuất:
- Dung trong khô
- Dung trọng đẩy nổi
- Độ rỗng
- Hệ số rỗng
- Độ bão hòa
- Chỉ số dẻo
- Độ sệt
- Modul tổng biến dạng

 

Các chỉ tiêu đặc biệt khác:
- Thí nghiệm nén không hạn chế nở hông (nén đơn)
- Thí nghiệm nén cố kết
- Thí nghiệm nén 3 trục mô hình UU (không cố kết, không thoát nước)
- Thí nghiệm nén 3 trục mô hình CU (cố kết, không thoát nước)
- Thí nghiệm nén 3 trục mô hình CD (cố kết, thoát nước)
- Thí nghiệm thấm theo 2 phương pháp (đầu nước biến đổi và đầu nước cố định)
- Thí nghiệm nén CBR
- Thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu của đá gốc