HOTLINE: 0933002266

Tiêu chuẩn xây dựng

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.
Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.