HOTLINE: 0933002266

Lý lịch nhân sự chủ chốt

Chuyên mục : Giới Thiệu
Lượt xem : 1858

Họ tên: TRẦN NGỌC TRI NHÂN

Năm sinh: 1978

Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC

Trình độ: Thạc sĩ Địa Kỹ Thuật

Phụ trách:Đối ngoại - Khách hàng

Kinh nghiệm:12 năm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTDD:09 33 00 22 66

 

Quá trình công tác:

 • 2001 – 2007 : Giảng viên cơ hữu, Khoa Xây dựng - ĐH Kiến Trúc Tp.HCM.
 • 2002 – 2004 : Nhân viên Kỹ thuật, Công ty TNHH Công nghệ nước Aquatech.
 • 2004 – 2006 : Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư XD Minh Phát.
 • 2006 – 2008 : Tư vấn Kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Long.
 • 2007 – nay : Giảng viên cơ hữu, Khoa KT Xây dựng - ĐH Bách Khoa Tp.HCM.
 • 2008 – nay : Phó Giám Đốc, Công ty TNHH Địa chất NM XD Phan Trần.

 

 

Họ tên:NGUYỄN ANH KIỆT

Năm sinh:1977

Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC

Trình độ:Kiến Trúc Sư

Phụ trách:Đối nội - Nhân sự

Kinh nghiệm:12 năm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTDD:0903 11 33 99

 

Quá trình công tác:

 • 2002 – 2003 : Làm việc tại Ban Quản Lý Dự Án Công ty TNHH Bitexco.
 • 2004 – 2006 : Phó phòng Thiết kế, Công ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị.
 • 2006 – 2007 : Trưởng phòng Thiết kế, Công ty TNHH TM- DV&SX Thái Bảo.
 • 2008 – nay : Phó Giám Đốc, Công ty TNHH Địa chất NM XD Phan Trần.

 

 

Họ tên:LÊ THẾ DÂN

Năm sinh:1977

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ:KS.Địa kỹ thuật - KS.Xây dựng

Phụ trách:Kỹ thuật Địa chất & Nền móng

Kinh nghiệm:12 năm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTDD:0909 12 81 99

 

Quá trình công tác:

 • 2002 – 2003 : Kỹ sư phòng thí nghiệm, Công ty Tư vấn Thủy Lợi II Tp.HCM.
 • 2003 – 2005 : Kỹ sư thí nghiệm vật liệu xây dựng, Công ty Kiểm định Vật liệu xây dựng miền Trung.
 • 2005 – 2009 : Kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật, Công ty Xi măng Holcim Việt Nam.
 • 2008 – nay : Trưởng phòng Địa chất - Nền móng, Công ty TNHH Địa chất NM XD Phan Trần.

 

 

Họ tên:NGUYỄN VĂN NỘI

Năm sinh:1977

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ:Thạc sĩ Kiến trúc

Phụ trách:Đối ngoại- Kế hoạch

Kinh nghiệm:13 năm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTDD:0933 36 43 74

 

Quá trình công tác:

 • 2004 – 2009 : Kiến trúc sư, Công ty TNHH Kiến trúc NQH.
 • 2009 – nay : Trưởng phòng Tư vấn Dự án, Công ty CP TV TK XD CIDECO.
 • 2008 – nay : Trưởng phòng Thiết kế, Công ty TNHH Địa chất NM XD Phan Trần.

 

Lý lịch nhân sự chủ chốt