HOTLINE: 0933002266

Nhân lực và thiết bị

Chuyên mục : Giới Thiệu
Lượt xem : 1684

Nhân lực và thiết bị

Nguồn nhân lực (cập nhật 03/2012):

 

Trình độ Số lượng
Cử nhân Kinh tế - Tài chính  03
Kỹ sư, Thạc sĩ Xây dựng  02 
Kỹ sư, Thạc sĩ Địa chất công trình   05 
Trung cấp kỹ thuật 05
Số đội khoan địa chất 03
Công nhân khoan địa chất 15
Số đội khoan cọc nhồi 02
Công nhân khoan cọc nhồi 12
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 06

 

 

Hệ thống thiết bị (cập nhật 03/2012):

 

Thiết bị Chủng loại Số lượng
Khoan địa chất XY-1 03
Xe vận chuyển  2 tấn 01
Khoan cọc nhồi Ø200 ÷ Ø600 02
Thiết bị thí nghiệm Các chỉ tiêu cơ bản 01
Nén 03 trục 01
Cắt cánh 01
SPT 03