HOTLINE: 0933002266

Nhà ở hai tầng trở xuống được tự khảo sát, thiết kế

Chuyên mục : Tin Tức
Lượt xem : 1267

Theo thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành ngày 9-12, đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, từ hai tầng trở xuống thì mọi tổ chức, cá nhân được tự thiết kế nếu có kinh nghiệm và tự chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế.

 

Nhà ở hai tầng trở xuống được tự khảo sát, thiết kế

Tổ chức, cá nhân cũng được tự kiểm tra chất lượng đất nền nơi xây dựng nhà ở. Với nhà ở có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, cao ba tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa thì việc thiết kế, khảo sát đất nền phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện.

 

 

Chủ công trình phải thông báo cho UBND phường xã và các hộ liền kề biết trước bảy ngày làm việc khi khởi công xây dựng nhà ở. Phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng khi thay đổi về vị trí xây dựng công trình, cao độ nền xây dựng, các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, chiều cao, số tầng…

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-2-2010.

Download Thông tư 39/2009/TT-BXD : Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

 

Tin - Sở Xây Dựng