HOTLINE: 0933002266

Số lượng hố khoan trong khảo sát địa chất công trình

Chuyên mục : Tin Tức
Lượt xem : 3241

Khảo sát địa chất là quá trình rất quan trọng, có bản báo cáo tốt thì giấy phép xây dựng công trình trên địa điểm đó có được thông qua hay không. Khi khảo sát cần phải đào hoặc khoan các hố xuống nền đất. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế và tầm quan trọng của công việc, việc phân bổ số lỗ cần thiết cần phải chính xác. Dưới đây là một vài tiêu chuẩn và quy định mời bạn tham khảo.

Về số lượng

Đối với công trình trung bình, khoảng cách này được tính từ 30 đến 50m. Có thể được thêm vào ở khoảng cách 25m.

Đối với các dự án quốc gia có quy mô lớn hoặc điều kiện địa chất phức tạp với các khu định cư lớn, các lỗ khoan cách nhau khoảng 20 đến 30 mét. Không ít hơn 3 lỗ cho nhà riêng. Hơn 5 hố khoan cho cụm công trình, hoặc cụm nhà.

Về chiều sâu

Độ sâu của mũi khoan cũng khá rõ ràng đối với các dự án quy mô lớn trong trường hợp đất yếu là sâu 30 m, trong trường hợp đất tốt, khoan từ 10 đến 15 m. Nếu đá được tìm thấy thì khoan sâu vào đá 1m là đủ điều kiện

Đối với xây dựng hạng trung, chỉ khoan sâu 10m nếu trường hợp là đất và nếu đá là cạn <1m

Công việc đơn giản được khoan sâu dưới lòng đất 5 đến 10m. Khi gặp đá phong hóa thì có thể dừng lại và không cần phải khoan tiếp, nếu muốn khoan cũng không vấn đề.

Độ sâu hố khảo sát địa chất - giai đoạn khảo sát thiết kế:

  • Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường, quy mô lớn

- Nếu đất tốt: khoan sâu từ 5 m đến 10 m;

- Nếu bạn gặp phải đá nông: khoan chạm vào tảng đá mà không bị phong hóa;

- Một lỗ để kiểm soát toàn bộ khu vực.

  • Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, quy mô khá lớn

- Nếu đất yếu: khoan đất, một phần ba giếng khoan ít nhất 3 m (nspt> 30);

- Nếu đất tốt: khoan sâu đến 10 m;

- Nếu bạn gặp phải đá nông: khoan đá tươi 1 m;

- Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn vị) khoan 1 hố khoan.

  • Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, quy mô lớn đến rất lớn

- Nếu đất yếu: khoan đất yếu, khoan hố ít nhất 3 m trong đất (nspt> 30);

- Nếu đất tốt: khoan sâu từ 10 m đến 15 m;

- Nếu bạn gặp phải đá nông: khoan đá sâu 1 m;

- Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn vị) khoan 1 hố khoan.

Đơn vị khoan khảo sát công trình uy tín

Để thực hiện quá tình khoan khảo sát địa chất chính xác, chất lượng và khoa học thì cần tìm được đơn vị chuyên nghiệp. Tại TP HCM đó là Phan Trần, vì quy mô hoạt động của đơn vị này rất rộng nên nếu quý vị ở khu vực xung quanh thành phố vẫn có thể trở thành khách hàng của Phan Trần.